Bà Vũ Thị Chân Phương nhận quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bà Vũ Thị Chân Phương nhận quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chứng khoán 09/01/2023, 17:30

Ngày 9/1/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với bà Vũ Thị Chân Phương.