BAC A BANK chính thức ra mắt giải pháp định danh điện tử - eKYC trên Mobile Banking

BAC A BANK chính thức ra mắt giải pháp định danh điện tử - eKYC trên Mobile Banking

Tài chính - Ngân hàng 12/07/2022, 13:36

Từ ngày 13/07/2022, BAC A BANK chính thức triển khai eKYC - định danh khách hàng điện tử trên ứng dụng Mobile Banking. Giải pháp mới này cho phép khách hàng mở tài khoản,...