Topic : bãi bỏ

Từ 1/10/2022, bãi bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô

Từ 1/10/2022, bãi bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô

Tin nóng 05/09/2022, 07:52

Ngày 10/8, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 11/2022/TT-BKHCN về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học...