Khách hàng liên tiếp nhận bàn giao shophouse tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire

Khách hàng liên tiếp nhận bàn giao shophouse tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire

Bất động sản 23/09/2022, 06:36

Sau khi đón cư dân đầu tiên, những căn shophouse tiếp theo thuộc phân khu Chà Là (Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire) tiếp tục được bàn giao,...