Vừa đạt lãi kỷ lục, nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam lên kế hoạch giảm 25%,...

Vừa đạt lãi kỷ lục, nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam lên kế hoạch giảm 25%,...

Doanh nghiệp 28/02/2023, 07:50

Giữa bối cảnh bất ổn, ban lãnh đạo SVC cũng đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho họ quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trong trường hợp...