Topic : bán offline

Năm 2022: Ngành bán lẻ khởi sắc, xu hướng bán hàng đa kênh ngày càng được nhân rộng

Năm 2022: Ngành bán lẻ khởi sắc, xu hướng bán hàng đa kênh ngày càng được nhân rộng

Hàng hoá - Tiêu dùng 04/01/2023, 16:39

Theo kết quả khảo sát trên 15.000 nhà bán lẻ là khách hàng của Nền tảng quản lý và bán hàng Sapo, tình hình kinh doanh ngành bán lẻ năm 2022 có nhiều...