HOSE từ chối đề nghị hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán của Vietnam Airlines

HOSE từ chối đề nghị hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán của Vietnam Airlines

Doanh nghiệp 14/04/2023, 07:45

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) không đồng ý cho Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN), Novaland (NVL) hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. HOSE cho rằng đề xuất tạm hoãn của hãng bay quốc gia không thuộc trường hợp bất khả kháng được cho phép giãn hạn...