Thiếu đơn hàng, số lao động mất việc tăng

Thiếu đơn hàng, số lao động mất việc tăng

Tin nóng 07/04/2023, 11:46

So với quý trước, số lao động nghỉ giãn việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng trong quý đầu năm 2023 giảm, trong khi đó số lao động mất việc tăng lên.