Tin ngân hàng ngày 27/12: Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được nới room ngoại lên 49%?

Tin ngân hàng ngày 27/12: Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được nới room ngoại lên 49%?

Tài chính - Ngân hàng 27/12/2022, 12:17

DongABank giảm lãi suất tiền gửi từ 0,1-0,35%/năm; Trưởng Ban Kiểm soát VPBank xin từ nhiệm; BIC giảm tới 40% nhiều sản phẩm bảo hiểm…