Đề xuất bỏ bảo hiểm bắt buộc với xe máy

Đề xuất bỏ bảo hiểm bắt buộc với xe máy

Tin nóng 09/11/2022, 09:20

Vừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý về Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;...