'Vô tình' lướt sóng T+ rồi thua lỗ, nhà đầu tư nên làm gì?

"Vô tình" lướt sóng T+ rồi thua lỗ, nhà đầu tư nên làm gì?

Chứng khoán 22/02/2023, 21:53

Đại đa số nhà đầu tư vừa có cổ phiếu về tài khoản phiên T+2 thì đã lỗ, chỉ những người mua được ở đáy có thể vẫn lãi song cũng khá mỏng.