Gặp vướng mắc tại thị trường Cameroon, cổ phiếu Viettel Global VGI bị đưa vào diện cảnh báo

Gặp vướng mắc tại thị trường Cameroon, cổ phiếu Viettel Global VGI bị đưa vào diện cảnh báo

Doanh nghiệp 28/04/2023, 07:45

Sau khi nhận được quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu VGI vào diện cảnh báo, ngày 21/4, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế...