Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra 10 dự án bất động sản tại Đồng Nai

Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra 10 dự án bất động sản tại Đồng Nai

Bất động sản 25/11/2022, 15:21

Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 23 11 đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai công bố quyết định của Bộ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực...