Tại sao shophouse, biệt thự đang bị bán cắt lỗ?

Tại sao shophouse, biệt thự đang bị bán cắt lỗ?

Bất động sản 01/01/2023, 09:25

Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó khăn, nhiều nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính cần dòng tiền buộc phải cắt lỗ để thoát hàng...