800 tỷ đồng trái phiếu phát hành vừa 'chảy' về tài khoản Hải Phát Invest

800 tỷ đồng trái phiếu phát hành vừa 'chảy' về tài khoản Hải Phát Invest

Bất động sản 15/09/2022, 07:42

Hải Phát Invest vừa công bố phát hành thành công 2 lô trái phiếu 800 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đang có khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn 1.300 tỷ đồng.