Khan hiếm nguồn cung, bất động sản Quận 7 đang được 'săn lùng'

Khan hiếm nguồn cung, bất động sản Quận 7 đang được 'săn lùng'

Bất động sản 18/06/2022, 07:45

Nguồn cung trong các quận trung tâm ngày càng khan hiếm, trong khi nhu cầu tìm kiếm những sản phẩm bất động sản chất lượng vẫn không ngừng gia tăng,...