Vinamilk tiếp tục ủng hộ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. HCM 500 triệu đồng

Vinamilk tiếp tục ủng hộ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. HCM 500 triệu đồng

Thương hiệu 20/07/2022, 17:05

Ngày 12/7 vừa qua, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tiếp tục ủng hộ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh nguồn kinh phí 500 triệu đồng...