Điều hành linh hoạt, chủ động chính sách tiền tệ trước biến động kinh tế toàn cầu

Điều hành linh hoạt, chủ động chính sách tiền tệ trước biến động kinh tế toàn cầu

Doanh nghiệp 11/05/2023, 14:09

Trong hơn 2 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã giữ nguyên các mức lãi suất điều hành trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng và neo cao,...