Tin doanh nghiệp nổi bật tuần qua: Thay đổi cơ cấu cổ đông tại HBS, FLC bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao

Tin doanh nghiệp nổi bật tuần qua: Thay đổi cơ cấu cổ đông tại HBS, FLC bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao

Doanh nghiệp 24/12/2022, 18:15

Tin doanh nghiệp nổi bật tuần qua: Thay đổi cơ cấu cổ đông tại HBS; Biến động cổ đông lớn tại XHC; FLC: Bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao