Dự kiến tăng thêm 20 đô thị ở vùng Đông Nam Bộ

Dự kiến tăng thêm 20 đô thị ở vùng Đông Nam Bộ

Bất động sản 27/11/2022, 22:09

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, vùng Đông Nam Bộ đến năm 2025 dự kiến thêm 10 đô thị và đến năm 2030 tăng thêm 20 đô thị...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm tổ trưởng tổ công tác 'giải cứu” các dự án bất động sản

Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm tổ trưởng tổ công tác "giải cứu” các dự án bất động sản

Bất động sản 18/11/2022, 15:50

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản sẽ tiếp tục khó khăn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản sẽ tiếp tục khó khăn

Bất động sản 03/11/2022, 17:07

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, việc triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản tại hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn, dẫn đến nguồn...

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Cần kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn chảy vào thị trường bất động sản

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Cần kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn chảy vào thị trường bất động sản

Bất động sản 01/11/2022, 08:27

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng cần có sự kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn đang chảy vào thị trường bất động sản