Nova Consumer nhận tài trợ vốn thành công 17,5 triệu USD từ quỹ DEG thuộc ngân hàng tái thiết CHLB Đức

Nova Consumer nhận tài trợ vốn thành công 17,5 triệu USD từ quỹ DEG thuộc ngân hàng tái thiết CHLB Đức

Doanh nghiệp 29/10/2022, 07:05

Ngày 26/10, Quỹ DEG thuộc Ngân hàng Tái thiết CHLB Đức (Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW) đã hoàn tất thủ tục tài trợ vốn trị giá 17,5 triệu USD vào Nova Consumer,...