85 dự án chung cư tại TP. Hồ Chí Minh  có căn hộ giá dưới 1,5 tỷ đồng/căn

85 dự án chung cư tại TP. Hồ Chí Minh có căn hộ giá dưới 1,5 tỷ đồng/căn

Bất động sản 17/11/2022, 06:16

TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 85 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 1,5 tỷ đồng/căn. Phần lớn các căn hộ này có vị trí ở xa trung tâm...