Ai là người đứng sau chuỗi cầm đồ F88?

Ai là người đứng sau chuỗi cầm đồ F88?

Tài chính - Ngân hàng 07/03/2023, 07:36

F88 tự nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân, cầm đồ... có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông chủ...