Tập đoàn Hòa Bình (HBC) và Xây dựng Điện Việt Nam (VNE) tiếp tục bị HoSE nhắc nhở lần 2 do quá hạn...

Tập đoàn Hòa Bình (HBC) và Xây dựng Điện Việt Nam (VNE) tiếp tục bị HoSE nhắc nhở lần 2 do quá hạn...

Doanh nghiệp 09/02/2023, 14:25

Hai công ty đã có công văn xin tạm hoãn công bố BCTC quý 4 gửi UBCKNN, xin gia hạn tới giữa tháng 2/2023.