Công bố lãi 'khủng' nhưng nợ xấu và lãi dự thu tại Agribank có xu hướng tăng nhanh

Công bố lãi 'khủng' nhưng nợ xấu và lãi dự thu tại Agribank có xu hướng tăng nhanh

Tài chính - Ngân hàng 11/08/2021, 19:18

Chất lượng tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) có đang đi xuống khi lãi dự thu và nợ xấu có xu hướng tăng nhẹ?