Topic : chạy xe ôm

Đi bán phở, chạy xe ôm… môi giới bất động sản vẫn “ngóng” ngày được trở lại nghề

Đi bán phở, chạy xe ôm… môi giới bất động sản vẫn “ngóng” ngày được trở lại nghề

Bất động sản 15/02/2023, 21:15

Vì mưu sinh cuộc sống, nhiều môi giới bất động sản phải tạm nghỉ hoặc chuyển nghề. Thế nhưng, bản thân họ vẫn mong muốn làm nghề.