Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023

Tin nóng 11/11/2022, 16:38

Quốc hội giao Chính phủ từ 1 7 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng tháng....