Chỉ số tâm lý người tiêu dùng bất động sản giảm so với đầu năm

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng bất động sản giảm so với đầu năm

Bất động sản 28/07/2022, 06:16

Đầu tháng 7/2022, Batdongsan.com.vn đã công bố Báo cáo và Chỉ số tâm lý người tiêu dùng bất động sản Việt Nam (Báo cáo CSS) cho nửa cuối năm 2022....