“Độc, lạ” những cổ phiếu thị giá chưa bằng cốc “trà đá” nhưng lại chia cổ tức khủng, cao nhất tới 12.000 đồng/cp

“Độc, lạ” những cổ phiếu thị giá chưa bằng cốc “trà đá” nhưng lại chia cổ tức khủng, cao nhất tới 12.000 đồng/cp

Chứng khoán 27/02/2023, 07:05

Nằm ngoài biến động của thị trường, không ít cổ phiếu có thị giá cực thấp, "tắt thanh khoản" nhưng lại chi trả cổ tức đều đặn tỷ lệ cao.