Một số chính sách về sổ đỏ mới được áp dụng

Một số chính sách về sổ đỏ mới được áp dụng

Bất động sản 22/05/2023, 07:57

Nghị định 10/2023/NĐ-CP quy định, các trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, mua bán, chuyển mục đích sử dụng...