Hồ sơ và thủ tục mua nhà ở xã hội năm 2023

Hồ sơ và thủ tục mua nhà ở xã hội năm 2023

Bất động sản 04/04/2023, 14:03

Nhà ở xã hội là một trong những loại hình nhà có giá trị thấp. Mục đích của nhà ở xã hội là cung cấp thêm những căn hộ giá rẻ để giải quyết nhu cầu về căn hộ xã hội tại đô thị.