Topic : cho vay vốn

Trao quyền cho các tổ chức tín dụng tự cơ cấu thời gian vay và trả nợ của khách hàng

Trao quyền cho các tổ chức tín dụng tự cơ cấu thời gian vay và trả nợ của khách hàng

Tài chính - Ngân hàng 25/04/2023, 17:16

Theo bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 02/TT-NHNN ngày 23/4/2023 giảm áp lực trả nợ cho khách hàng,...