Chu kỳ thanh toán chứng khoán chính thức rút ngắn xuống T+2

Chu kỳ thanh toán chứng khoán chính thức rút ngắn xuống T+2

Chứng khoán 30/08/2022, 21:41

Trước đây, khi mua chứng khoán bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, vào ngày T+0 thì nhà đầu tư phải đợi đến T+3 (tức 3 ngày sau) mới bán được...