Bizhouse đa công năng trên tọa độ đắt giá nhất dự án hơn 2 tỷ đô

Bizhouse đa công năng trên tọa độ đắt giá nhất dự án hơn 2 tỷ đô

Bất động sản 21/05/2022, 06:55

Tiên phong ra mắt tại hợp phần Canal District thuộc dự án hơn 2 tỷ đô MerryLand Quy Nhơn, loại hình Bizhouse nhanh chóng trở thành lực hút trên thị trường bất động sản...