Tin doanh nghiệp nổi bật (14/11): SCIC đấu giá cổ phần tại Dalattourist

Tin doanh nghiệp nổi bật (14/11): SCIC đấu giá cổ phần tại Dalattourist

Doanh nghiệp 14/11/2022, 21:55

Tin doanh nghiệp nổi bật (Ngày 14/11): Cổ phiếu DGC chạm đáy, Chủ tịch Đào Hữu Huyền muốn tăng sở hữu; Công ty thành viên Kido chuyển nhượng cổ phần tại Calofic...