Chủ tịch Đất Xanh đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu doanh nghiệp

Chủ tịch Đất Xanh đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán 24/10/2022, 19:58

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (HOSE:DXG), ông Lương Trí Thìn, mới đây đã tiến hành đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DXG khi thị giá trở về vùng giá cuối năm 2020.