Sau thông tin bị thầu phụ đòi tiền, Chủ tịch HBC khẳng định sẵn sàng 'gán nợ' bằng đất đai, tài sản

Sau thông tin bị thầu phụ đòi tiền, Chủ tịch HBC khẳng định sẵn sàng "gán nợ" bằng đất đai, tài sản

Doanh nghiệp 14/03/2023, 20:48

Sau thông tin xôn xao về việc 7 nhà thầu phụ đòi công nợ quá hạn và đe dừng thi công, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khẳng định sẵn sàng "gán nợ"....