VietinBank và Trung ương Đoàn ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2025

VietinBank và Trung ương Đoàn ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2025

Tài chính - Ngân hàng 15/11/2022, 14:50

Chiều ngày 14/11/2022 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn)...