Lộ diện các doanh nghiệp lỗ lớn năm 2022

Lộ diện các doanh nghiệp lỗ lớn năm 2022

Doanh nghiệp 30/01/2023, 12:42

Hàng không, bất động sản, chứng khoán góp nhiều cái tên vào danh sách thua lỗ lớn trong năm 2022.