Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tại loạt ngân hàng sụt giảm

Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tại loạt ngân hàng sụt giảm

Tài chính - Ngân hàng 17/11/2022, 06:55

Thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của hầu hết ngân hàng đều không mấy khả quan trong 9 tháng đầu năm 2022.