Công ty chứng khoán lên kế hoạch năm 2023: Nhiều dự báo thận trọng với lợi nhuận...

Công ty chứng khoán lên kế hoạch năm 2023: Nhiều dự báo thận trọng với lợi nhuận...

Doanh nghiệp 14/03/2023, 07:43

Dù dự báo 2023 vẫn là một năm khó khăn, song nhiều công ty chứng khoán vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2023, thậm chí gấp hàng chục lần.