Chứng khoán Việt Thành bị phạt 275 triệu đồng

Chứng khoán Việt Thành bị phạt 275 triệu đồng

Doanh nghiệp 21/12/2022, 11:32

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1023/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...