Cấp chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel, tín hiệu khởi sắc cho du lịch

Cấp chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel, tín hiệu khởi sắc cho du lịch

Bất động sản 10/04/2023, 08:08

Ngày 3/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai...