Một số lưu ý khi chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Một số lưu ý khi chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Bất động sản 11/06/2024, 10:23

Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể về chuyển mục đích sử dụng đất và các điều kiện đối với trường hợp được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích...

Điều kiện thực hiện dự án có sử dụng đất trồng lúa

Điều kiện thực hiện dự án có sử dụng đất trồng lúa

Bất động sản 13/04/2024, 19:30

Một dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất thuộc diện phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.