Mua nhầm cổ phiếu 'ẩn mình' trong giai đoạn thị trường chuyển giao, nhà đầu tư có thể 'đứng yên' trong 3 năm

Mua nhầm cổ phiếu "ẩn mình" trong giai đoạn thị trường chuyển giao, nhà đầu tư có thể "đứng yên" trong 3 năm

Chứng khoán 28/12/2022, 21:22

Theo ông Ngô Minh Đức, thời điểm hiện tại đến hết tháng 4/2023 là giai đoạn chuyển giao giữa chu kỳ giá xuống và chu kỳ giá lên, thị trường giằng co đi ngang...