Công ty Mai táng duy nhất trên sàn bỗng tăng trưởng đột biến, lãi lớn nhờ bán bình, quách, mộ đá, P/E chỉ 0,14 lần

Công ty Mai táng duy nhất trên sàn bỗng tăng trưởng đột biến, lãi lớn nhờ bán bình, quách, mộ đá, P/E chỉ 0,14 lần

Doanh nghiệp 14/02/2023, 09:56

Doanh thu chỉ từ việc bán các loại bình, quách, mộ đá năm nay đạt 81 tỷ đồng.