Nóng: Elon Musk đang tìm người mua lại cổ phiếu Twitter bằng đúng mức giá mà ông từng trả

Nóng: Elon Musk đang tìm người mua lại cổ phiếu Twitter bằng đúng mức giá mà ông từng trả

Doanh nghiệp 17/12/2022, 10:09

Mua, không mua, mua và giờ phải chăng Elon Musk lại đang muốn bán Twitter?