Cổ phiếu của VKC Holdings bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 25/4

Cổ phiếu của VKC Holdings bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 25/4

Chứng khoán 30/03/2023, 08:03

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc huỷ bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần VKC Holdings...