Xử phạt một cá nhân 550 triệu đồng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Xử phạt một cá nhân 550 triệu đồng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Chứng khoán 04/11/2022, 08:05

UBCKNN vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân 550 triệu đồng về hành vi sử dụng 20 tài khoản để thực hiệnn hành vi thao túng chứng khoán.