03 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu trên UPCoM từ ngày 6/1/2023

03 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu trên UPCoM từ ngày 6/1/2023

Chứng khoán 01/01/2023, 17:28

Ngày 6 1 2023, sẽ chính thức đưa hơn 41,59 triệu cổ phiếu GPC của Công ty cổ phần (CTCP) Tập đoàn Green , 3 triệu cổ phiếu CK8 của CTCP Cơ khí 120 và hơn 1,16 triệu cổ phiếu DLM của CTCP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX.